Териториален обхват: София-град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Люлин, 1324, ж.к. „Люлин“, бл. 743, вх. 1, ет. 2, ап. 1

KGS_security„КГС Секюрити“ ЕООД е регистрирано през октомври 2011 г. в София. Притежава Лиценз № 1683/02.12.2011 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на София. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ и др. Собственик и управител на дружеството е Гергана Георгиева Стефанова.

Print Friendly, PDF & Email