Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Адрес: София, ул. „Тинтява“ №13, Бизнес сграда „Контракс“ ет. 2, офис 206 тел.: 02/960 9545

факс: 02/960 9549 GSM: 0888 304 419  e-mail: office@cablecom.bg

http://www.cablecom.bg

Cablecom„Кейбъл ком“ ООД е създадено през 1999 г. Изгражда на IP базирани или конвенционални слаботокови инсталации, които включват: видеонаблюдение; контрол на достъпа и контрол на работното време; СОТ; системи за периметрова охрана базирани на микровълнова технология с интелигентно разпознаване на разрешени и забранени за достъп обекти; бариери за контрол на достъпа, комбинирани с интелигентна система за разпознаване на номера; структурни кабелни системи, включително активно оборудване, телефонни централи UPS-и, дизелгенератори; пожароизвестителни инсталации на много различно обекти, обединени, управлявани и визуализирани в един дейта център или център за охрана; многофункционална система за СОТ интегриран със система за видеонаблюдение и система за контрол на достъп. Интеграцията позволява управление на достъпа, своевременно предупреждение, запис с предварение, локация на мястото за неразрешен достъп, предприемане мерки като автоматично заключване или спускане на охранителни щори. Управител на дружеството е Г. Шишманов.

Print Friendly, PDF & Email