Териториален обхват: София – град, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, кв. Лозенец ул. Цанко Церковски № 38 тел.: 02/963 2654 факс: 02/963 2805

GSM: 0888 330 238   e-mail: office@kartel.bg

http://www.kartel.bg

Kartel-97„Картел 97“ ООД е регистрирано през 1997 г. в София. Притежава Лиценз № 2116/25.06.2012 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата се е утвърдила като една от водещите в сферата на охранителната и детективската дейност. Осигурява обучени охранители, контролиращи пропускателният режим на стоки и лица. Картел-97 прилагане най-новите тенденции в сферата на модерните технологии и най-практичните идеи в сигурността, развива и качествата на своя професионален екип. Детективска агенция КАРТЕЛ предлага бързи, точни и резултатни детективски услуги, професионални решения на проблемите на клиента, използвайки всички средства позволени от закона. Управители на дружеството са Александър Любомиров Александров и Тодор Симеонов Велков, които са и съсобственици, заедно с Михаил Димов Стефанов.

Print Friendly, PDF & Email