Адрес: Момчилград

Териториален обхват: Кърджали

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване

Print Friendly, PDF & Email