Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: гр. Самоков, ул. „Търговска“ 48 тел.: 0722/2 91 44  GSM: 0888 503 008 е-mail: kalina5@abv.bg

гр. София, ул. „Симеон“ 1, тел.: 02/983 2306

http://www.kalina5.hit.bg

Kalina-5КАЛИНА 5 е създадена през 1992 г. Притежава Лиценз № 290/09.08.2004 г. за охранителна дейност на територията на цялата страна. Основният предмет на дейност на фирмата е охрана на юридически и физически лица и тяхното имущество. КАЛИНА 5 предлага различни варианти за охрана на обектите на своите клиенти в зависимост от анализа на заплахите и рисковете, специфичните изисквания на клиентите и финансовите им възможности. Управител на дружеството е Александър Тодоров.

Print Friendly, PDF & Email