Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1784, бул. ”Цариградско шосе” 7-ми км, ЗИТ, корпус II

тел.: 02/9650469 факс: 02/9650454 e-mail: office@kalimanbg.com

http://kalimanbg.com

Kaliman„Калиман“ ЕООД е регистрирано през 1992 г. в София. Притежава Лиценз № 586/09.05.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата е с предмет на дейност в областта на хазартните игри с електронни рулетки и игрални автомати. С годините фирмата се развива успешно, плод от усилената работа на всички служители от различните звена и утвърждава позициите си на пазара в Република България. Част от основните принципи приети от ръководството и колектива, станали основен белег и довели до успешно развитие и налагане на пазара са: коректност и уважение към клиента и спазване на законовите разпоредби в Република България касаещи дейността. Собственик на дружеството е Роберт Милтон Станев, а съуправители са Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов.

Print Friendly, PDF & Email