Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район „Лозенец“, п.код 1407, ул. „Златен рог“ № 22, ет. 8, офис 20

тел. 02/975 2201

Ob6to_logo„К и К Сигурност“ ЕООД е регистрирана през ноември 2011 г. от СГС. Притежава Лиценз № 2433/28.01.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Предмет на дейност на фирмата са Охранителна дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки и др. Собственик и управител на дружеството е Радослава Янкова Цветанова.

Print Friendly, PDF & Email