Адрес: Благоевград

Териториален обхват: Благоевград, Кюстендил

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Print Friendly, PDF & Email