Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Лозенец, 1407, Джеймс Баучър 116, ет. 1, ап. 1

тел.: 02/963 0753  и  02/973 1375  факс: 02/963 0793   e-mail: ivenasecurity@abv.bg

Ob6to_logo„Ивена секюрити“ ЕООД е регистрирано през февруари 2013 г. в София. Притежава Лиценз № 2454/07.03.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ и др. Собственик на дружеството е Валентин Илиев Шотев, а управител – Валери Цветанов Маджарски.

Print Friendly, PDF & Email