Адрес: София

Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване