Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, район Лозенец, 1421, ж.к. Лозенец, ул. „Николай Лилиев“ 32, ет. 5

тел. 02 – 981 25 92; факс: 02 – 987 42 16; GSM: 0899 977 599

http://ironsecuritybg.com/

Iron security„Ирон Секюрити” ООД е основана през 2007 г. Дружеството притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност №1222 / 05.11.2007 г. издаден от ДНСП–МВР. Лицензът е за извършване на дейноста на цялата територия на Република България. Дейността на дружеството се осъществява при строго спазване на законността и регламентиращите охранителната дейност документи, в пълно взаимодействие със структурите на МВР в страната. Ръководителите на Фирмата са бивши служители на МВР с дългогодишен стаж и натрупан практически опит в тактически и оперативно – издирвателни звена на МВР. „Ирон Секюрити” ООД разполага с професионално добре подготвени и обучени, физически здрави и с добър външен вид охранители, на възраст от 20 до 55 години, които отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност – нерегистрирани и неосъждани за криминални престъпления, притежаващи удостоверения за психологическа пригодност за извършване на охранителна дейност. Дружеството предлага консултации в сферата на фирмената сигурност, организиране охраната на обекти и управление на риска. При желание от страна на клиента, фирмата изготвя програми за сигурност, отделни планове и инструкции гарантиращи сигурността в различни рискови ситуации или директни нападения. Управител на фирмата е Михаил Красимиров Коцев.

Print Friendly, PDF & Email