Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1532, кв. Казичене, ул. „Витоша“ № 14 GSM: 0886 275 902

Ob6to_logo„Ирис – Ка – 99“ ООД е регистрирана в София през април 1999 г. Притежава Лиценз № 424/22.11.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва охранителна дейност, включваща охрана на физическите и юридическите лица и обекти, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни инсталации, и техника, административни услуги, търговска дейност, производствена дейност, транспортна, хотелиерска, туристическа, рекламна и информационна дейност и др. Управител на дружеството е Борислав Давидков Калоянов.

Print Friendly, PDF & Email