Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район „Средец“, ул. Гечкенли № 4 тел. 981 45 48; факс: 981 45 48

ipon„ИПОН – АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА“ ООД е регистрирана през 1997 г. Мажоритарен собственик е „Биум 99“ ЕООД, а управител на агенцията – Надка Петрова Маринова. В предмета на дейността на фирмата е извършване на всякакъв вид охранителна дейност, в това число охрана на лица, обекти и фирми, както и на имуществото им, включително и въоръжена охрана.

Print Friendly, PDF & Email