Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, ул.“Карнеги“ № 3 Тел.: (02) 9814548, (02) 9870247; Лице за контакт: Надя Маринова е-mail: ipon_1@abv.bg

IponФирма „ИПОН-1“ ООД е създадена през 1991 г. от Бойко Борисов, в съдружие с баща си Методи Борисов Георгиев, Живко Делчев и Павел Алексиев. Развива дейност в следните направления:лична (персонална) охрана, като се специализира във VIP-охрана на държавни, дипломатически, правителствени, неправителствени лица и институции; охрана на обекти – крупни промишлени предприятия от национално значение, специални сгради, луксозни хотели, финансови институции, резиденции, офиси на фирми, вериги магазини, сгради и отделни помещения; инкасова дейност. „ИПОН-1“ ООД е единствената българска охранителна фирма – пълноправен член на Международната асоциация на личните охранители със седалище в САЩ, от която има издаден сертификат IAPPA № C-0022.

Print Friendly, PDF & Email