Адрес: Пазарджик

Териториален обхват: Пазарджик, Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия

Print Friendly, PDF & Email