Адрес: Велико Търново

Териториален обхват: Велико Търново, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия

Print Friendly, PDF & Email