Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване

Адрес: Сливница, 2200 ул. „Хан Аспарух“ № 80   тел.: 02/8253800 и тел./факс: 02/958 2517

Transkonsult„Иемби Трансконсулт“ ЕООД е регистрирана през юни 2009 г. в София. Фирмата извършва вътрешна и външна търговия, счетоводство, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги, вътрешен и международен транспорт, спедиторска дейност, консултантска дейност, мениджмънт, разработка и управление на проекти, сделки с недвижими имоти, строеж, покупка или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под ваем на недвижими имоти, извършване на всички видове стопанска дейност и услуги и др. Собственик на дружеството е Иво Кирилов Василев, който е и съуправител, заедно с Бойко Ивов Василев.

Print Friendly, PDF & Email