Териториален обхват: Добрич

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: Добрич, 9300 ул. „Диляна“ № 10

Ob6to_logo„Хорус – К“ ЕООД е регистрирано през август 2010 г. от Окръжен съд – Добрич. Фирмата извършва изграждане, поддръжка и ремонт на електрически и пожароизвестителни инсталации, сервизно обслужване – поддръжка, ремонт и презареждане на носими и возими прахови, водни и с въглеродин двуокис пожарогасители. Извършва монтаж, обслужване и ремонт на евакуационно осветление, консултации и инструктажи по пожарна и аварийна безопасност и др. Собственик и управител на фирмата е Росен Георгиев Колев.

Print Friendly, PDF & Email