Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: София, ж.к. „Младост-1“ бл. 15А тел.: 02/975 7464  факс: 02/975 7464

GSM: 0878 584 135 и 0898 584 135   e-mail: info@hiltbg.com

http://www.hiltbg.com/

Hilt_eng„Хилт Инженеринг“ ЕООД е регистрирано през февруари 2004 г. от СГС. Основният предмет на дейност на фирмата е търговия с противопожарни продукти, алпинистко оборудване и средства за лична безопасност, като компанията е официален представиел на редица водещи производители в тези области. Фирмата извършва също така проверка, презареждане, сервизна поддръжка и ремонт на всички видове пожарогасители. Хилт Инженеринг ЕООД е член на Национална браншова асоциация „Пожарна и аварийна безопасност“. Собственик и управител на дружеството е Илиана Стефанова Милушева.

Print Friendly, PDF & Email