Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Териториален обхват: Пловдив

Адрес: България, област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив, 4000, улица „Орловец“ №11

Ob6to_logo„Хепи Холидей Груп“ е еднолично акционерно дружество с лиценз за частна охранителна дейност №2285, издаден на 24.09.2012. Основен предмет на неговата дейност са частната охрана, търговията и производството на всякакви стоки и вещи, строителство и монтажна дейност, и други. Едноличен собственик на капитала е Павлин Георгиев Върбанов.

Print Friendly, PDF & Email