Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове), противопожарно обезопасяване

Адрес: Козлодуй, 3320 ж.к. 1, бл. 10, офис 3 тел. 0973/80 043 факс: 0973/80 043

GSM: 0886 930 339;  0884 891 715  e-mail: hefest_bogomil@abv.bg

Ob6to_logo„Хефест -Х“ ЕООД е регистрирано през септември 2008 г. от Окръжен съд – Враца. Притежава всички основно изискващи се разрешителни за осъществяване на дейността си: Разрешение №84/07.03.2012 г.; Свидетелство 008-1/02.06.2010 г.; Удостоверение за завършен курс за сервизно обслужване на пожарогасители в академия МВР – факултет „ПБЗН”. Основните насоки в които работи фирмата са: изготвяне досиета по пожарна безопасност; изготвяне планове и схеми за евакуация; изготвяне анализ по ПБ на обектите относно моментното им състояние и изискващо се за пожарообезопасяването им; извършва практично и теоретическо обучение на клиентите в офиса на фирмата и в обектите; извършва доставка на почти цялата гама изискващо се пожарно оборудване; извършва сервизно обслужване на пожарогасителните средства на клиентите от и до обектите им. Няколко години подред печели обществена поръчка за обслужване на част от обектите на АЕЦ Козлодуй. Управител на фирмата е Богомил Петков Христов.

Print Friendly, PDF & Email