Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: България, област София (столица), община Столична, град София, район Лозенец, бул. „Арсеналски“ №21
Пощенски код: 1421
Телефон за контакти: 963 17 08/ 963 20 88
Факс: 963 17 08

Ob6to_logo„Хариота“ е еднолично дружество с ограничена отговорност с лиценз за частна охранителна дейност №956, издаден на 4-ти декември 2006-та година. Упражнява охранителна и детективска дейност, търговска дейност, рекламна дейност, внос, износ, реекспорт и търговско посредничество. Едноличен собственик на капитала и управител е Даниел Димитров Тотев.

Print Friendly, PDF & Email