Териториален обхват: Варна

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Варна, бул. „Цар Симеон I“ № 27, ет. 1   GSM: 0888 585 504

е-mail: gros_securiti@abv.bg,  manager@grossecurity.com

http://www.grossecurity.com/

Gros_Star„Грос-стар секюрити“ ЕООД е регистрирана през 2007 г. във Варна. Притежава Лиценз № 1087/05.02.2007 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Варна. Фирмата извършва охранителна дейност, консултантски услуги и маркетингови проучвания; счетоводни услуги; оказионна търговия; предоставяне на заеми срещу залог и ипотека; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; отговорно пазене на вещи; рекламни и импресарски услуги; лизинг; провеждане на психодиагностични изследвания, психологичен подбор на кадри за частните охранителни фирми и др. Собственик и управител на дружеството е Николай Евгениев Копчелиев.

Print Friendly, PDF & Email