Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, ул. „Любен Каравелов“ № 90 ет. 3 GSM: 0876 834 934, 0894 834 934, 0884 834 334

e-mail: office@goldenguard.bg

http://goldenguard.bg

GG-2„ГолдънГард” ООД е регистрирана през ноември 2011 г. Лицензирана фирма за oхрана и сигурност (Лиценз № 1723/17.01.2012 г.), чиято дейност се основава изцяло на законодателството на Република България. Предлага индивидуален подход чрез експерти, които ще покрият изцяло вашите изисквания и нужди на конкурентни цени с отлично качество на охраната. Предлага висококвалифицирани охранители, издържали успешно задължителните курсове за обучение по ЗЧОД и преминаващи периодична бойна, тактическа и огнева подготовка, пригодена строго към спецификата на охраняваните обекти. Екипът от компетентни специалисти – инженери на фирмата, ще намери най-доброто и безкомпромисно решение за вас откъм сигнално охранителна техника и видеонаблюдение. Компанията предлага комбинация между физическа охрана, видеонаблюдение и сигнално охранителна техника гарантира изцяло спокойствие и сигурност. Собственици на дружеството са Цветан Троянов Ангелов, Анатоли Георгиев Никифоров и Владимир Павлов Майнхард, като последният е и управител.

Print Friendly, PDF & Email