Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1407, район „Триадица“, ж.к. „Южен парк“, бл. 91, ап. 7  GSM: 0888 346 343

Ob6to_logo„Глобал секюрити консулт“ ЕООД е регистрирана през юни 2011 г. в София. Притежава Лиценз № 1644/16.09.2011 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва охранителна дейност на лица и обекти чрез инсталиране и поддръжка на сигнално-охранителна техника и физическа охрана, посредничество и търговско представителство, информационни услуги и др. Собственик и управител на дружеството е Пламен Йорданов Василев.

Print Friendly, PDF & Email