Адрес: Горна Оряховица

Териториален обхват: Велико Търново

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Print Friendly, PDF & Email