Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: България, област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив , район Централен, ул. „Петко Ю. Тодоров“ №12; тел.: 032238836

 

Ob6to_logo21„Гемини КО“ е дружество с ограничена отговорност с лиценз за частна охранителна дейност №209 от 25.06.2004. Фирмата се занимава с комисионна, рекламна, оказионна, туристическа, ресторантьорска, хотелиерска, складова, строителна, таксиметрова, транспортно-спедиторска дейност и други. Собственици са Таня Димитрова Шуманова и Стоян Бойковски Бойковски. Управител е Таня Шуманова.

Print Friendly, PDF & Email