Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Севлиево, 5400, ж.к. „Д-р Атанас Москов“, ет. 2, ап. 5

http://gard-sod.alle.bg/

Gard SOD„Гард СОД“ ЕООД е регистрирано през септември 2008 г. Притежава Лиценз № 2460/07.03.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва основно охрана на имущества на физически и юридически лица. Има богат опит и традиции в организиране и осъществяване  на ефективна охранителна дейност. Осигурява 24-часов непрекъснат контрол на обектите. Гарантира обезщетение до размера на застрахователната отговорност, независимо от времето на реакция на АП, без допълнително оскъпяване. Собственик и управител на дружеството е Стойчо Радославов Стойчев.

Print Friendly, PDF & Email