Адрес: с. Медковец, Обл. Монтана

Териториален обхват: Монтана

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Print Friendly, PDF & Email