Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Пловдив, район Южен, п.код 4004, ул. „Цветарска“ № 11  тел.: 032/672 211

Gard_security1„Гард секюрити 1“ ЕООД е регистрирано през май 2012 г. в Пловдив. Притежава Лиценз № 2348/31.10.2012 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Дейността на фирмата включва: охранителна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, в това число селскостопанска продукция, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и транспортни сделки, складови сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и др. Собственик и управител на дружеството е Андон Йорданов Петков.

Print Friendly, PDF & Email