Териториален обхват: Варна, Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Варна, ул. „Тодор Соларов“ № 47

тел.: 052/616 037

Guard_grup_EOOD„Гард груп“ ЕООД е регистрирано през ноември 2007 г. във Варна. Притежава Лиценз № 1255/08.02.2008 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Варна. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ и др. Собственик на дружеството е Пламен Бойчев Василев, а управител: Ненчо Колев Цончев.

Print Friendly, PDF & Email