Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари; поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: София, 1766 – жк Младост 4  ул. Бизнес Парк София 1 Сграда 3 Офис 207-208  тел.: +359 (2) 91 944; +359 (2) 976 09 49 e-mail: office@bg.g4s.com

www.g4s.bg
G4SГ4С е световен лидер в сферата на решенията за сигурност. В България използва глобалния си опит, за да предложи на клиентите си най-добрите решения за сигурност в този бранш. Работи в партньорство с правителства, малки и големи бизнес организации, частни клиенти, като предлага широк спектър от услуги в сферата на сигурността. Притежава наследство, датиращо повече от един век, както и над 625 000 служители в глобален мащаб, което прави компанията вторият по големина частен работодател в света.
Г4С Секюър Сълушънс България ЕАД е водещ доставчик на сигурност на територията на страната. Използвайки ноу-хау на компанията–майка, нейната философия и организация на работа, Г4С Секюър Сълушънс България ЕАД се наложи на българския пазар като предпочитан партньор за предоставяне на качествени и гарантирани услуги в областта на сигурността. Клиенти на компанията са банки, застрахователи, индустриални фирми, както и търговски дружества, обществени институции и частни лица. Управител (генерален мениджър) на фирмата е Юли Димитров.

 

Print Friendly, PDF & Email