Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване, сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове)

Адрес: София, жк „Люлин-3“ бл. 387, ет.6, офис 24

 

 

FlamtexФирма ФЛАМТЕХ ЕООД е създадена в началото на 2004 г. Притежава Разрешение № 88/2012 г. за ПТО на обекти. Основната дейност на дружеството е насочена към осигуряване на пожарната безопасност на сгради за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции. ФЛАМТЕХ ЕООД е ориентирано към българския пазар чрез предлагането на системи за осигуряване на пожарната безопасност, които отговарят на потребностите и удовлетворяват изискванията на клиентите. ФЛАМТЕХ ЕООД е изключителен представител за България на SAFETY HI-TECH S.r.l., Рим, Италия и оторизиран сервиз за гр. София на ТЕРЕМ ИВАЙЛО ЕООД – Велико Търново за пълната гама пожарогасители Ятрус. Управител на дружеството е Златка Иванова Иванова.

Print Friendly, PDF & Email