Териториален обхват: Бургас, Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, район Триадица, 1404, бул. „България“ 83А   GSM: 0887 479 123 и 0888 669 185

festa„Феста Секюрити“ ЕООД е регистрирано през март 2001 г. от Окръжен съд – Бургас. Притежава Лиценз № 1280/21.04.2008 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Бургас.  „Феста Секюрити“ ЕООД е собственост на „Феста Холдинг“ АД. Холдингът от създаването си (1999 г.) до днес последователно реализира бизнес проекти в търговия с черни метали, дистрибуция на горива, винопроизводство, туризъм, банково дело и придобиване на атрактивни недвижими имоти, както и в процеса на приватизация. управител на „Феста Секюрити“ ЕООД е Стоян Велинов Велчев.

Print Friendly, PDF & Email