Териториален обхват: Добрич

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия

Адрес: Добрич, ул. „Калиакра“ № 2 ет. 4,  тел.: 058 – 600 113,  fax. 058 – 600 114 e-mail: fsb_dobrich@abv.bg

http://www.fsb.s5.com/

FSB_Dobrich„Федерална служба за безопасност – сигнално охранителна дейност“ ООД е регистрирана през януари 2003 г. в Добрич. Притежава Лиценз № 726/08.12.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Добрич. Фирмата извършва охранителна дейност в страната и чужбина на физически и юридически лица, на имущество, помещения, сгради и стопански постройки, охрана на и с обикновен и специален земен, въздушен и воден транспорт, превоз и съпровождане на ценни пратки и товари, търговия, отдаване под наем, ремонт и сервиз на специални транспортни средства, специализирана охрана на болници, училища, спортни съоръжения, дискотеки, хотели ресторанти, административни сгради, военно и на специален режим имущество и обекти, охрана на публични прояви – изложби, концерти, спортни състезания, митинги, демонстраци, поклонения, празнични и траурни ритуали, вип- охрана, организиране на самозащита и самоохраната на населени места, обезпечаване на вътрешна и външна фирмена сигурност, осигуряване на безопасност при пожари, аварии и бедствия, внос, проектиране, производство, инсталиране, обслужване, експлоатация и обучение във връзка с това на кадри за сигнално-охранителна техника, охрана и наблюдение със сигнално-известителна техника, противопожарна профилактика и охрана, дедективска дейност, издирване на лица, разследвания и експертизи за установяване на факти и обстоятелства, инкасо, обучение по бойни изкуства, самозащита и самоохрана, обучение по стрелба, изграждане и експлоатация на стрелбища, психологически изследвания за установяване на пригодност, мониторинг, търговия с ловно, бойно, спортно и колекционерско оръжие, боеприпаси и взривни вещества след разрешение, ремонт и прострелване на оръжия, отглеждане, обучение, търговия и отдаване под наем на специално обучени кучета. Съсъбственици на дружеството са Румяна Маркова Панова и Георги Кръстев Панов, който е и управител.

Print Friendly, PDF & Email