Териториален обхват: Добрич, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: Добрич, ул. „Калиакра“ № 2 ет. 4,  тел.: 058 – 600 113,  fax. 058 – 600 114 e-mail: fsb_dobrich@abv.bg

http://www.fsb.s5.com/

FSB_Dobrich„Федерална служба за безопасност“ ООД е дружество с ограничена отговорност, създадено през 1998 г. и регистрирано през 2001 г. от Окръжен съд – Добрич. Охранява над тридесет обекта на територията на Североизточна България. Налага се успешно на пазара с дейността си в резултат на високия професионализъм на кадрите, лоялност, добро качество и гаранции в охранителната дейност, съчетано с постоянното взаимодействие с органите на МВР. Експертите на фирмата притежават необходимата квалификация и са готови да обсъдят с всички клиенти проблемите на безопасността им и да предложат оптимални решения за надеждна защита. Към настоящия момент охранителният състав на фирмата надхвърля 300 души. Управител на фирмата е Георги Кръстев Панов, който е и съсобственик заедно с Румяна Маркова Панова.

Print Friendly, PDF & Email