Адрес: Пловдив

Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: Пловдив, район „Северен“, п.код 4003, ул. „Анри Барбюс“ № 22, ет. 6, ап. 8 тел.: 03145/2915 (в гр. Кричим)

Ob6to_logo„Фая – 09“ ООД е регистрирано през декември 2009 г. в Пловдив. Предмет на дейност на дружеството са строителство и проектиране, производство и търговия на селскостопански стоки, суровини, материали, търговия с промишлени и хранителни стоки, транспортна и спедиторска дейност и др. Съсобственици и съуправители на дружеството са Благой Димитров Папазов и Димитър Благоев Папазов.

Print Friendly, PDF & Email