Териториален обхват: София – Град, Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Възраждане, п.код 1000, ул. „Трапезица“ № 4, вх. 2, ет. 3, ап. 4 тел. 981 1703; 981 9382

falkon„Фалкон Секюрити“ ЕООД е основана през 2009 г. и е специализирана за охрана в структурата на „Мулти Енерджи Холдинг“. Притежава безсрочен национален лиценз № 1500/23.03.2010 г. за лична охрана на физически лица и охрана на имущество на физически и юридически лица съгласно ЗЧОД. Освен това в предмета на дейност на фирмата са включени охрана на ценни пратки и охрана на мероприятия. Собственик и управител на фирмата е Антоний Стойков Йорданов.

Print Friendly, PDF & Email