Адрес: Казанлък

Териториален обхват: Стара Загора

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, противопожарно обезопасяване

Print Friendly, PDF & Email