Адрес: Пазарджик

Териториален обхват: Пазарджик, Република България

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване, сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Print Friendly, PDF & Email