Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване, сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: София, 1138, ул. „Инж. Георги Белов“ № 2

тел.: 02/973 3088 и 02/873 9910 факс: 02/872 3603 е-mail: manager@fire-bg.eu

http://www.fire.bg

Fayar_BG„Файър БГ“ е основана през февруари 2007 г. в София. Фирмата извършва: търговия с пожарогасители, системи за окачване на тръби, оборудване за презареждане на пожарогасители и други продукти, обвързани с пожарната безопасност; разработване на част „Пожарна безопасност“ на инвестиционните проекти; годишен преглед и презареждане на пожарогасители, проектантска дейност, гаранционен и извънгаранционен сервиз, курсове по Наредба I3-2815. Собственик и управител на дружеството е Васил Генчев Чолаков.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email