Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Надежда, п.код 1220, ж.к. „Надежда“, бл. 250, ет. 2, ап. 3

Ob6to_logo„Евро Болкан Секюрити“ ООД е регистрирано през ноември 2008 г. в София. Притежава Лиценз № 1369/05.02.2009 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Извършва всякакъв вид охранителна дейност с невъоръжена и въоръжена охрана, лична охрана на физически лица, охрана на имущество на физически и юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари. Управител на фирмата е Румен Иванов Ботев, който е и съсобственик, заедно с Диан Радойков Тонев и Сашо Милков Алексов.

Print Friendly, PDF & Email