Териториален обхват: Пловдив

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Пловдив, р-н Западен, ул. БЕЛИЦА № 22

Ob6to_logo211-250x250ЕТ ЮЛИЯН ПАУНОВ 68  е дружество с ограничена отговорност. чийто предмет на дейност е охрана на физически лица и имущество. Има лиценз за извършване на частна охранителна дейност от 25.01.2007 г. с №1066. Управител е Юлиян Паунов

Print Friendly, PDF & Email