Адрес: Велинград

Териториален обхват: Пазарджик

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване

Print Friendly, PDF & Email