Териториален обхват: София – Град, София

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Ob6to_logo211-250x250Адрес: София,ул. Бюрюзов 35 ет.8; ап.21

ЕТ ВЕЖЕН – 91 – НЕШО СТОЯНОВ НЕШЕВ е дружество чийто предмет на дейност е охрана на физически лица и имущество. Има лиценз за извършване на частна охранителна дейност от 26.05.2004г. с №115. Собственик и управител е Нешо Нешев.

Print Friendly, PDF & Email