Адрес: Ветово

Териториален обхват: Русе, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Print Friendly, PDF & Email