Адрес: Тутракан

Териториален обхват: Силистра

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Print Friendly, PDF & Email