Адрес: Тутракан

Териториален обхват: Силистра

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Print Friendly, PDF & Email