Териториален обхват: Стара Загора

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Стара Загора, 6000, ул. „Слънчева“ № 4, ет. 3, ап. 6

тел.: 042/627 095 и 042/251059   факс: 042/627 095

Totem DDЕТ „Тотем – ДД – Тодор Шишков“ е регистриран през 1990 г. в Стара Загора. Притежава Лиценз № 19/13.04.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Стара Загора. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ и др. Управител на фирмата е Тодор Димитров Шишков.

Print Friendly, PDF & Email