Адрес: с. Завоя

Териториален обхват: Кърджали

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Print Friendly, PDF & Email